<div dir="ltr">at <a href="http://www.mirandabanda.org/files/Cog/VM/VM.r3148/">http://www.mirandabanda.org/files/Cog/VM/VM.r3148/</a>.<div><br></div><div><div>Normal service has resumed after the recent instability due to 64-bit work.</div><div><br></div><div>CogVM binaries as per VMMaker.oscog-eem.956/r3148</div><div><br></div><div>Fix regression in primitive[SmallFloat]Truncated</div><div><br></div><div>Fix some warnings and some 64-bit issues with the ThreadedFFIPlugin.</div><div><br></div><div>Fix positive64BitIntegerFor: by fixing new generateSignedShiftRight:on:indent:.</div><div>Symptom is LargePositiveInteger results from primGetPosition: for SmallInteger</div><div>values.</div>-- <br><div class="gmail_signature">best,<div>Eliot</div></div>
</div></div>