<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">+       139   10001011 kkkkkkkk jjjjjjjj        Invoke primitive number jjjjjjjjkkkkkkkk<br>
-<br>
        140   10001100 kkkkkkkk jjjjjjjj        Push Temp At kkkkkkkk In Temp Vector At: jjjjjjjj<br>
        141   10001101 kkkkkkkk jjjjjjjj        Store Temp At kkkkkkkk In Temp Vector At: jjjjjjjj<br>
        142   10001110 kkkkkkkk jjjjjjjj        Pop and Store Temp At kkkkkkkk In Temp Vector At: jjjjjjjj<br>
        143   10001111 llllkkkk jjjjjjjj iiiiiiii       Push Closure Num Copied llll Num Args kkkk BlockSize jjjjjjjjiiiiiiii<br></blockquote><div><br></div><div>Why is the primitive index in bytecode 139 stored little-endian? The other bytecodes with immediate args &gt; 8 bits are in big endian (e.g. push closure copy)</div><div><br></div><div>- Bert - </div></div></div><div class="gmail_extra"><br></div></div>