[Vm-dev] VM Maker: VMMaker.oscog-mt.3082.mcz

commits at source.squeak.org commits at source.squeak.org
Fri Oct 1 07:56:18 UTC 2021


Marcel Taeumel uploaded a new version of VMMaker to project VM Maker:
http://source.squeak.org/VMMaker/VMMaker.oscog-mt.3082.mcz

==================== Summary ====================

Name: VMMaker.oscog-mt.3082
Author: mt
Time: 1 October 2021, 9:55:59.824336 am
UUID: 97721c27-8230-1e41-81fb-11b5180cef10
Ancestors: VMMaker.oscog-eem.3081

Fixes generated code for v3.stack and v3.cog by adding missing type info to new method #printStringDataOf:on:.

=============== Diff against VMMaker.oscog-eem.3081 ===============

Item was changed:
 ----- Method: ObjectMemory>>printStringDataOf:on: (in category 'debug printing interpreter support') -----
 printStringDataOf: oop on: aStream
 	<var: 'aStream' type: #'FILE *'>
 	| i limit n |
+ 	<var: 'buffer' type: #'char *'>
+ 	<var: 'wideBuffer' type: #'unsigned int *'>
 	(self isBytesNonImm: oop)
 		ifTrue:
 			[| buffer byte |
 			 buffer := self alloca: 256 * 4.
 			 n := i := 0.
 			 limit := (self numBytesOfBytes: oop) min: 256.
 			 [i < limit] whileTrue:
 				[byte := self fetchByte: i ofObject: oop.
 				 (byte < 32 "space" and: [byte ~= 9 "tab"])
 					ifTrue:
 						[buffer at: n put: $<. n := n + 1.
 						 (byte = 10 or: [byte = 13])
 							ifTrue:
 								[byte = 10
 									ifTrue: [buffer at: n put: $L; at: n + 1 put: $F]
 									ifFalse: [buffer at: n put: $C; at: n + 1 put: $R].
 								 n := n + 2]
 							ifFalse:
 								[byte >= 10 ifTrue:
 									[buffer at: n put: byte // 10 + $0 asInteger. n := n + 1].
 								 buffer at: n put: byte \\ 10 + $0 asInteger. n := n + 1].
 						 buffer at: n put: $>. n := n + 1]
 					ifFalse: [buffer at: n put: byte. n := n + 1]].
 			 '%.*s%s\n' f: aStream printf: { n. buffer. (self numBytesOfBytes: oop) > limit ifTrue: ['...'] ifFalse: [''] }]
 		ifFalse:
 			[| wideBuffer word |
 			 self assert: (self isWordsNonImm: oop).
 			 wideBuffer := self cCoerce: (self alloca: 1024 * 4) to: 'int *'.
 			 n := i := 0.
 			 limit := (self lengthOf: oop) min: 256.
 			 [i < limit] whileTrue:
 				[word := self fetchLong32: i ofObject: oop.
 				 (word < 32 "space" and: [word ~= 9 "tab"])
 					ifTrue:
 						[wideBuffer at: n put: $<. n := n + 1.
 						 (word = 10 or: [word = 13])
 							ifTrue:
 								[word = 10
 									ifTrue: [wideBuffer at: n put: $L; at: n + 1 put: $F]
 									ifFalse: [wideBuffer at: n put: $C; at: n + 1 put: $R].
 								 n := n + 2]
 							ifFalse:
 								[word >= 10 ifTrue:
 									[wideBuffer at: n put: word // 10 + $0 asInteger. n := n + 1].
 								 wideBuffer at: n put: word \\ 10 + $0 asInteger. n := n + 1].
 						 wideBuffer at: n put: $>. n := n + 1]
 					ifFalse: [wideBuffer at: n put: word. n := n + 1]].
 			 '%.*s%s\n' f: aStream wprintf: { n. wideBuffer. (self lengthOf: oop) > limit ifTrue: ['...'] ifFalse: [''] }]!More information about the Vm-dev mailing list